Biuletyn Informacji Publicznej - Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wincentego Witosa w Jasieńcu
http://zsjasieniec.biposwiata.pl

02 lipca 2013 08:38

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy: referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu  

 

 

 

 

 

 

Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Stępniewska zam. Mogielnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na ww. stanowisko została złożona  1 aplikacja, kompletna i spełniająca wymagania formalne.
Na rozmowę kwalifikacyjna stawiła się  jedna kandydatka.
Członkowie Komisji, na przeprowadzonej rozmowie oceniali kandydata w skali od 0 do 4 pkt. pod kątem:
a) przygotowania merytorycznego
b) doświadczenia zawodowego
c) rozmowy kwalifikacyjnej
Komisja zakwalifikowała p. Katarzynę Stępniewską  do zawarcia umowy o pracę, ze względu na uzyskanie odpowiedniej ilości punktów (34 na 36 możliwych do uzyskania). Tematyka i wyniki rozmowy końcowej kandydata są dołączone do protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów.