Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wincentego Witosa w Jasieńcu

Aktualności zobacz archiwum »

12 czerwca 2018 14:42

INFORMACJA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu  (ul. Czerska 1, 05-604 Jasieniec, telefon kontaktowy:  48 661 35 88).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

 

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Nowak-Michałowska
Ilość wyświetleń: 199
12 czerwca 2018 14:51 (Dorota Nowak-Michałowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_przeslanka_zgoda_11.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 14:48 (Dorota Nowak-Michałowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_przeslanka_umowy_123.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 14:47 (Dorota Nowak-Michałowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_przeslanka_przepis_prawa_91.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl